Voorwaarden en huisregels

De algemene voorwaarden zijn geldig gedurende de looptijd van een les/ leskaart. Wanneer u een vaste plaats heeft, en uw kaart is vol of de geldigheid is verstreken, heeft u één week voorrang om uw plaats te herbevestigen. Nadien wordt de plaats als vrij beschouwd. Elke aankoop van een kaart wordt nadien per mail bevestigd, zo kan u steeds de geldigheidsduur van uw kaart nazien. Alle kaarten zijn steeds raadpleegbaar in de studio.
Door deel te nemen aan de lessen verklaart u zich akkoord met onderstaande afspraken.

Prijzen worden per 1 januari jaarlijks geïndexeerd.

BETALINGSVOORWAARDEN

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW. Betalingen kunnen overgemaakt worden op rek. nr. BE39 063-1965495-19 of bij de eerste les in de studio uitgevoerd worden. In de studio is een bancontact apparaat aanwezig.
Losse lessen dienen op voorhand betaald te worden, afmeldingsvoorwaarden zijn hierop ook van toepassing!
Alle betalingen dienen volledig en voor aanvang van de eerste les uitgevoerd te worden. Uw reservatie is pas gegarandeerd na betaling. Lessen zijn niet terug-betaalbaar. Leskaarten kunnen enkel omwille van ernstige medische redenen (langer dan 4 opeenvolgende weken én met doktersattest) onderbroken worden. Wanneer er voor dit lesuur een wachtlijst is, wordt uw plaats vervangen en kunt u als eerste op de wachtlijst voorrang krijgen wanneer u opnieuw in de mogelijkheid bent te starten. Leskaarten vervallen definitief na één kalenderjaar.

VOORWAARDEN AFMELDING

Alle annuleringen moeten minstens 24 u op voorhand gemeld worden.  Ook reservaties online kunnen tot 24 u op voorhand gewijzigd of geannuleerd worden. Zo kunnen wij tijdig herschikken. Bij niet tijdige annulering wordt de volledige lesprijs aangerekend. Dit geldt voor alle lessen!
Om vergissingen te vermijden, gelieve elke annulering per mail, sms door te geven.
Bij tijdige melding kan de les worden verplaatst binnen de geldigheidsduur van de kaart.
Extra afmelding Semi- privé lessen:
Indien u de les minder dan 24 u op voorhand annuleert: de les wordt aangerekend, uw partner volgt een privé-les.

Indien u de les meer dan 24 uur op voorhand annuleert:
Na onderlinge afspraak met de partner kan:

  • U samen de les op een ander moment vastleggen
  • Partner de les veranderen naar een privé-les van 30 min.
  • Partner de les veranderen naar een privé-les van 60 min. (mits bijbetalen/ 2 beurten)
  • De les samen annuleren

Extra afmelding TRIO – lessen;
Les gaat door vanaf 2 personen, maar enkel wanneer er 3 lopende beurtenkaart actief zijn.

ALGEMEEN

Alle lessen duren 55 MIN.

Als lesweken gelden alle weken buiten de Belgische schoolvakanties
Vaste plaatsen gelden uitsluitend tijdens deze periodes
In de maand juli is de studio gesloten
Tijdens de schoolvakanties wordt enkel op afspraak gewerkt, en kan een alternatieve organisatie voor groepslessen aangeboden worden.
Informatie die u ons verstrekt om onze database actueel te houden, is steeds raadpleegbaar. Wij respecteren uw privacy, deze en andere informatie die u ons bij inschrijving bezorgt, zijn enkel voor gebruik binnen de studio en zal onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt worden.

Dat Pilates op veel vlakken therapeutisch kan werken, staat buiten discussie. Maar Pilatesinstructeurs hebben geen medische opleiding genoten en zijn geen therapeuten. Daarom kan geen enkele les een therapie onder medisch toezicht vervangen. Indien u twijfelt of deze lessen geschikt zijn voor u, vraag raad aan uw arts, fysiotherapeut of kinesitherapeut. Deze mag steeds met ons contact opnemen. Bij inschrijving wordt u gevraagd naar relevante medische informatie die de les kan beïnvloeden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid, wanneer er zich wijzigingen voordien in uw gezondheidstoestand, hier steeds de instructeur van op de hoogte te brengen voor de les. In een privé of duo les worden de oefeningen specifiek op uw mogelijkheden en beperkingen afgestemd. Luister steeds naar uw eigen lichaam, pijn is een signaal van foutieve uitvoering of overschatting van uw capaciteit.

ALLE LESSEN WORDEN OP EIGEN RISICO GEVOLGD

HUISREGELS

Om de lessen in aangename sfeer te laten doorgaan, wilt u zo vriendelijk zijn om volgende punten te respecteren:

De lessen starten stipt, wilt u zo vriendelijk zijn minstens 5 minuten op voorhand in de lessen aanwezig te zijn.
Laatkomers storen!
Te laat komen bij privé, semi-privé en trio lessen zal niet resulteren in een langere les. Dus kom op tijd wanneer u maximaal de les wil benutten.

  • Bij afwezigheid van mijnentwege wordt u (telefonisch/mail/sms) verwittigd. Ook wanneer er onvoldoende deelnemers zijn. Kijk steeds even uw telefoon voor vertrek na. De geldigheid van de leskaarten wordt met een week verlengd.
  • Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor wat in de kleedkamer wordt achtergelaten.
  • Tijdens de groepslessen: gelieve uw mobiel toestel af te zetten, uit respect voor de medeleerlingen.
  • Gelieve veranderingen van adres, telefoonnummer, email-adres e.d. mee te delen. Zo blijft onze database actueel en kan ten aller tijden vlot gecommuniceerd worden.
  •  De geldigheid van alle leskaarten wordt onderbroken tijdens de Belgische schoolvakanties.